KBO Heikant Quirijnstok 

De SOOS voor ouderen in Tilburg Noord

 Lidmaatschapsformulier nieuw


 Ik wil hierbij graag lid worden van de KBO Heikant Quirijnstok.

Ik betaal € 27,00 per persoon per jaar (2022) . Bij inschrijving vanaf maand 7 (juli)  van dat jaar is de contributie € 15,00 tot 31 december. Dit te voldoen bij uw inschrijving

De contributie zal vervolgens jaarlijks in januari van uw rekening worden afgeschreven.

Door akkoord te gaan onderaan dit formulier verstrek ik een doorlopende machtiging voor betaling van deze jaarcontributie.

Als ik mij later uit wil laten schrijven zal ik dat doen voor 31 december van het lopende jaar.  Ik doe dit dan schriftelijk tevens met inlevering van mijn pasje ( wordt nageleverd)