KBO Heikant Quirijnstok 

De SOOS voor ouderen in Tilburg Noord

Groene vel  Juni 2023 

Groene Vel  Juni  2023
FILM
Op woensdagmiddag 12 juli 2023 om 14:00 uur zijn wij voornemens de film, “Vroeger kon je lachen”, van Bert Haanstra te vertonen.
In deze film uit 1983 spelen een aantal bekende Nederlanders mee zoals Kees Brusse, Martine Bijl, Mary Dresselhuys, Rijk de Gooier, Johnny Kraaijkamp, Kees van Kooten en Paul Steenbergen.
De kosten hebben wij gesteld op € 5,00 per persoon, dit is inclusief 1 x koffie/thee en 1 andere consumptie. Kaartjes hiervoor zijn tegen betaling te verkrijgen aan de bar, het maximumaantal personen is 50. Vol is vol.
MUZIEK
Op zondag 20 augustus 2023 starten we weer met een muziekmiddag. Het ons bekende koor “De Begonia’s” is voor deze datum vastgelegd. Aanvang optreden is 14:00 uur, de zaal is open vanaf 13:00 uur. Na afloop van het optreden, omstreeks 15:30 uur, is er volop gelegenheid voor gezellig borrelen met muzikale ondersteuning door onze eigen muziekinstallatie.
BUSREIS
Omdat voor de laatste busreis erg veel belangstelling was hebben wij op veler verzoek weer een gezellige busreis uitgezocht. Bij voldoende inschrijvingen willen wij op donderdag 14 september 2023 het volgende organiseren:
Vertrek om 10:30 uur vanuit Tilburg (Kreverplein) waarna wij rechtstreeks naar Wijk bij Duurstede rijden, de aankomst aldaar wordt verwacht om 11:45 uur. Hier zullen we aan boord gaan op één van de schepen van Rederij Waterfeesten voor een heerlijke vaartocht over de Rijn, we passeren de sluis van Amerongen en gaan dan naar Rhenen. Eenmaal in Rhenen zet het schip weer koers naar Wijk bij Duurstede. Onderweg gebruiken we aan boord een heerlijke lunch bestaande uit een kop soep, een broodje kroket, broodje kaas, een rozijnenbol en koffie, thee of melk.
Overige consumpties aan boord zijn voor eigen rekening.
Als het schip om ongeveer 15:45 uur veilig heeft aangelegd staat de touringcar weer op de groep te wachten om terug te rijden richting Tilburg waar de aankomst wordt verwacht om 17:30 uur. Hierna kunnen we na een hopelijke heerlijke ontspannen dagtocht weer tijdig huiswaarts keren.
De kosten voor deze reis bedragen € 55,00 p.p. voor leden, voor niet-leden, die zich pas kunnen inschrijven na 19 juli, bedraagt dit € 60.00 p.p.
De (voor)inschrijving met betaling van € 10 contant kan wederom aan de bar, de restbetaling moet uiterlijk 18 augustus zijn voldaan, ook weer contant.
MEERDAAGSE BUSREIS
Voor de meerdaagse reis naar hotel Der Brabander in Winterberg, Duitsland van 02 tot 06 oktober 2023 hebben zich al 17 personen aangemeld en heeft er al een kennismaking van de deelnemers plaatsgevonden met kamerbezetting. Er is volgens Anton nog plaats voor meerdere belangstellenden.
Voor de kosten verwijzen we naar het groene vel van de maand mei 2023. Ook terug te lezen op de website. Nadere informatie is te verkrijgen bij Anton,     06-14391125. Wij geven alleen de namen etc. van de meegaande reisgenoten  door aan de reisorganisatie, de verdere afhandeling van financiën, eventuele annuleringsverzekering etc. gebeurt dus door Der Brabander Busreizen.
Fietstochten
Het vertrek is elke woensdag om 13:00 uur bij onze locatie Kreverplein 27. De contactpersoon hiervoor is Martijn van den Bosch, tel. 013-4564511.
Bestuur
De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:
Frank Cools / voorzitter Joop Kimman / penningmeester
Anton Visker / bestuurslid José Perry / secretaris in opleiding
Vacante functie bestuur
Door het vertrek van Ad Sanders als bestuurslid zoeken wij ook nog een nieuw bestuurslid die de organisatie van muziekmiddagen en tevens ondersteuning bij de rommelmarkt en bingomiddagen etc. mede inhoud kan gaan geven.
K.B.O. Heikant-Quirijnstok,    Seniorensoos ’t Hazennest
Kreverplein 27,   5012 CP Tilburg.   Tel.: 013-4556919.
E-mail     :  info@kboheikantquirijnstok.nl
Website  :  www.kboheikantquirijnstok.nl
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inschrijven busreis Wijk bij Duurstede 14-09-2023  Nummer inschrijving.............
Inleveren vanaf heden t/m 18-08-2023 in ’t Hazennest / Kreverplein 27
Naam +Voorletters…………………………………………………………………Man-Vrouw.
Adres + Huisnummer ………………………….……………… Plaats .........................
Tel.nr.…………………………Geboorte datum.................. Lidnummer  3020-...........
Opstap Kreverplein(1)  10:30 uur   /Opstap Haendellaan (2)  10:35 uur  ……….
Iedereen moet op eigen adres inschrijven. (dus ook eigen formulier)
Contant betalen van € 10,00  p.p. bij inschrijving.  Na voorinschrijving € 45,00
Betaling van  € ...............   ontvangen door ........................... d.d...............