KBO Heikant Quirijnstok 

De SOOS voor ouderen in Tilburg Noord

Groene vel April 2024

Algemene Leden Vergadering
Aangaande de Algemene Leden Vergadering van 5 april jl. geven wij u enkele van de meest belangrijke punten door. Er waren slechts 45 leden aanwezig. Na een welkomstwoord is even stilgestaan bij het, in het belang van de KBO Heikant Quirijnstok, afscheid van de heer Frank Cools.
Het aantal uitschrijvingen en aanmeldingen van leden bleef gelijk. Leden die de activiteiten bezochten is gestegen van 8.190 (2022) naar 10.672 (2023) Plannen en aanpassingen worden toegelicht en een jaaroverzicht en financiële overzicht worden voorgelezen. Aanleveren van het verslag zal voorafgaande aan de volgende vergadering aan ieder worden geleverd middels de ONS.

*****
Dagreis naar Hilversum
Op donderdag 23 mei a.s. is er weer een dagreis gepland welke dit jaar naar Hilversum (beeld en geluid) wordt gedaan., alles zeker toegankelijk voor KBO leden. Inschrijvingen worden weer gedaan door Anton Visker. Meer info via het hierbij apart geleverde inschrijfformulier. Er zijn op dit moment nog ongeveer 13 plaatsen vrij.   06-14391125 (Vol = Vol)
*****
Vrijwilligers
Gezien wij meerdere activiteiten hebben zijn we op zoek naar vrijwilligers welke (als mogelijk) kunnen helpen bij o.a. buffetwerkzaamheden in de ochtenden of de middagen. Indien u belangstelling hebt om in een gezellig team samen te werken, vragen wij u contact op te nemen met Joop Kimman die met u hiervoor een afspraak maakt. Zijn telefoonnummer: 06-24735559. En Ja…. Wij zoeken ook nog naar een voorzitter. Wie (man, vrouw) heeft interesse.
*****
Rommelmarkt
De volgende rommelmarkt zal weer gehouden worden op zondag 15 september 2024. Meer info op de website. Aanmelden reserveren tafels voorlopig naar   06-54787248 (secretariaat)
*****
Jeu de Boules
Vanaf heden (april) wordt er weer buiten gepeeld als het weer het toelaat. Dit onder leiding van Joop Kimman. Wilt u meedoen?? Donderdagochtend van 09:30 tot 11:30 uur.  Kosten: Gratis   Contact: Tel.06 – 24735559.
*****
Sjoelbakken spelen medewerker
Wij zoeken op dit moment nog een persoon die met ons samen een gezellige middag met sjoelen op wil zetten. Uiteraard zijn ook mensen die willen spelen van harte welkom. Wij willen dit op een woensdag of donderdag middag doen. Wij zorgen voor lijsten met de regels en de sjoelbakken. Ook hiervoor bellen met secretariaat 06-54787248.  Alles met alle medewerking van het bestuur.
*****
Zangkoor op zondag 14 april
Optreden van het Zangkoor “Ons Koor”. Het ledenbestand bestaat uit mensen met een beperking, fysiek of mentaal, aangevuld met vrijwilligers. Het was weer een geweldige samenstelling van een zeer goed Koor Zij zongen van 14:00 tot 16:00 uur. Meer info van o.a. foto’s op onze website.
*****
Maaike Wolfs organiseert voor de kinderen, in de meivakantie, c.q. kleinkinderen in Tilburg in april en mei een leuke “Speurtocht “. Deze kaart is reeds toegezonden. De ingevulde kaarten kunnen dan later weer (met antwoorden) op dit adres in de brievenbus (no. 26) worden gedeponeerd. Er is ook een uiterste inleverdatum nl. 03 mei 2024 Uiteraard worden de prijs (een sportief feestje) in mei a.s. bekend gemaakt aan de kinderen.
*****
Voor de reis naar Winterberg in Duitsland in september van dit jaar kunt u nog steeds contact opnemen met Anton Visker: Tel. 06- 14391125.  Er zijn nog een paar plaatsen vrij in de Bus en het Hotel.
*****
Dansen voor ouderen.
Helaas hebben wij moeten stoppen met de dansavonden op maandag (om de week) in verband met een zeer geringe opkomst. Mogelijk dat we in plaats daarvan een maandelijkse dansavond gaan organiseren voor onze leden.
*****
Bingo
Wij zoeken als laatste een persoon die met een duidelijke stem op dinsdag de nummers wil voorlezen in de microfoon. Ingaande spoedig mogelijk.


K.B.O. Heikant-Quirijnstok, Seniorensoos ’t Hazennest
Kreverplein 27.  5012 CP Tilburg.   Tel.: 013-4556919.
E-mail:  info@kboheikantquirijnstok.nl
Website:  www.kboheikantquirijnstok.nl