KBO Heikant Quirijnstok 

De SOOS voor ouderen in Tilburg Noord

 Mededelingen bestuur:

Ledenadministratie:
Het bijhouden van onze ledenadministratie is een secure aangelegenheid. Om te zorgen dat de bezorging van het Maandblad ONS op de juiste adressen gebeurd, dat de contributie-inning via de juiste bankrekeningen plaatsvindt en te voorkomen dat er nog post gaat naar leden die ons zijn ontvallen, is het van het grootste belang dat de leden of hun naasten ons op de hoogte houden van plaatsgevonden wijzigingen.
Voor onze doelgroep (ouderen) is het aan te raden om teneinde het nodige zoekwerk voor hun naasten te voorkomen door een overzicht op te (laten) stellen van belangrijke gegevens zoals afgesloten verzekeringen, lopende abonnementen, lopende contracten voor telefoon, energie e.d.  Gebruikersnamen en wachtwoorden voor internet e.d. zijn erg belangrijk. Ook voor de bankrekeningen is het voor nabestaanden handig als ergens de benodigde pincodes beschikbaar zijn, dit kan veel ergernis voorkomen.
Vergeet ook het lidmaatschap van KBO niet te vermelden zodat in geval van verhuizing en overlijden wij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld.
Energie:
In het groene vel van december konden wij u blij melden dat door KBO Heikant/Quirijnstok een prijsvraag inzake energiebesparing van de gemeente Tilburg was gewonnen met als beloning € 1.000,=. Nu kunnen wij u met trots vertellen dat dit bedrag inmiddels volledig is besteed aan aangeschafte LED verlichting. Alle verlichting van ons gebouw is nu vervangen door de nieuwe lampen. Onder de aanstekelijke aanvoering van ons bestuurslid Anton Visker is deze flinke klus geklaard met behulp van vrijwilligers, de voor het werk benodigde steiger is door Mario’s Schilderwerken belangeloos ter beschikking gesteld. Door deze zelfwerkzaamheid is een flink bedrag aan installatiekosten van derden bespaard. Om onnodig warmteverlies te voorkomen is door het bestuur besloten om de nooddeur aan de Van Kalmthoutlaan, zeker in de winterperiode, niet te gebruiken als extra toegangsdeur. Ook zal het achterste gedeelte van de zaal zoveel mogelijk afgesloten blijven. In de biljartzaal worden momenteel de 3 biljarts verwarmt middels een tijdschakeling, hetgeen ervoor zorgt dat de biljarts enkel tijdens de gebruiksuren verwarmd worden. De biljarttafel die sporadisch wordt gebruikt zal enkel voor die gebruikstijd worden verwarmd. Naast de tijdschakeling is er nu ook een voorziening om de biljartverwarming middels afstandsbediening uit te schakelen.
Secretaris:
Onze secretaris Wil Hoogeveen heeft helaas te kennen gegeven dat hij om privéredenen met zijn werkzaamheden voor onze KBO afdeling gaat stoppen en wel met ingang van de komende jaarvergadering op 24 maart 2023. Hij is zeker bereid om een opvolger, die dus dringend wordt gezocht, goed op diens toekomstige klus voor te bereiden. Hopelijk stelt er zich iemand op korte termijn beschikbaar voor deze functie.  Mocht u interesse hebben in deze vrijwillige bestuursjob dan vragen wij u contact op te nemen met de voorzitter, de heer Frank Cools via telefoon 013-4554147 of op het Kreverplein 27. Een afspraak maken hierover is aan te raden.
Vrijwilligers:
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor bardiensten, bezorgers van ons maandblad ONS. Door ziektes en andere oorzaken wordt de werkbelasting voor de huidige vrijwilligers erg hoog, dus hebt u regelmatig nog een paar uurtjes vrij om te komen helpen dan verwelkomen wij u graag.
Algemene Leden vergadering:
Binnenkort is er weer de jaarlijkse Algemene Leden vergadering en wel op vrijdag 24 maart a.s. Deze vergadering van 14:00 tot 16:00  uur is voor alle leden gratis toegankelijk.
Rommelmarkt :
Afgelopen zondag 15 januari was er weer een zeer druk bezochte ‘Rommelmarkt’. De verdeling van de tafels en de inschrijvingen zal in het vervolg gedaan worden door  Mevr. Els Meurs. Via de telefoon te bereiken onder nummer 013-4556555  De volgende ‘Rommelmarkt’ zal weer op zondag 19 maart zijn van 10:00 tot 15:00  uur.
*****