KBO Heikant Quirijnstok 

De SOOS voor ouderen in Tilburg Noord

Groene vel maart 2024Algemene Leden Vergadering
Wij willen u nu vast uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering welke nu voor 05 april 2024 gepland staat. U bent hierbij van harte welkom. Ingesloten, op twee aparte vellen vindt u de komende agenda en de notulen van vorige vergadering
*****
Dagreis naar Hilversum
Op donderdag 23 mei a.s. is er weer een dagreis gepland welke dit jaar naar Hilversum (beeld en geluid) wordt gedaan., alles zeker toegankelijk voor KBO leden. Inschrijvingen worden weer gedaan door Anton Visker. Meer info via het hierbij apart geleverde inschrijfformulier 06-14391125 (Vol = Vol)
*****
Vrijwilligers
Gezien wij meerdere activiteiten hebben zijn we op zoek naar vrijwilligers welke (als mogelijk) kunnen helpen bij o.a. buffetwerkzaamheden in de ochtenden of de middagen. Indien u belangstelling hebt om in een gezellig team samen te werken, vragen wij u contact op te nemen met Joop Kimman die met u hiervoor een afspraak maakt. Zijn telefoonnummer: 06-24735559.
*****
Rommelmarkt
De volgende (voor dit seizoen laatste tot september) rommelmarkt zal weer gehouden worden op zondag 21 april 2024. Meer info op de website.
Rommelmarkt medewerker
Wij zoeken op dit moment nog een persoon die op totaal 8 zondagen (1 x per maand), van september tot en met april, dit als vrijwilliger voor ons zou willen doen. Bellen met secretariaat 06-54787248 Natuurlijk met alle medewerking van het bestuur.
*****
Jeu de Boules
Vanaf heden (april) wordt er weer buiten gepeeld als het weer het toelaat. Dit onder leiding van Joop Kimman. Wilt u meedoen?? Donderdagochtend van 09:30 tot 11:30 uur.  Kosten: Gratis   Contact: Tel.06 – 24735559.
*****
Fietsen
Fietsen met een gezellige groep. Bij mooi weer elke woensdagmiddag. We vertrekken om 13:00 uur vanaf het Kreverplein 27 voor een tocht van ongeveer 25 tot 30 kilometer (met pauzestop) onder leiding van Martijn van de Bosch Tel. 013-4564511.  Kosten: Geen.
*****
Zangkoor op zondag 14 april a.s.
Optreden van het Zangkoor “Ons Koor”. Het ledenbestand bestaat uit mensen met een beperking, fysiek of mentaal, aangevuld met vrijwilligers. Een geweldige samenstelling. U bent natuurlijk van harte welkom. De entree is geheel gratis. Zij zingen van 14:00 tot 16:00 uur. Meer info op onze website.
*****
Maaike Wolfs organiseert voor de kinderen, in de meivakantie, c.q. kleinkinderen in Tilburg in april en mei een leuke “Speurtocht “. Deze kaart wordt thuis toegezonden. Als u hem gemist hebt kan er op zaterdag 20 april de zogenaamde “speurkaart” worden afgehaald bij de KBO Heikant Quirijnstok op het Kreverplein 27. De juiste tijd waarop deze kaarten nog kunnen worden opgehaald is van 10:00 tot 12:00 uur. De ingevulde kaarten kunnen dan later weer (met antwoorden) op dit adres in de brievenbus worden gedeponeerd. Er is ook een uiterste inleverdatum nl. 03 mei 2024 Uiteraard worden de prijs (een sportief feestje) in mei a.s. bekend gemaakt aan de kinderen.
*****
Voor de reis naar Winterberg in Duitsland in september van dit jaar kunt u contact opnemen met Anton Visker: Tel. 06- 14391125.
*****
Dansen voor ouderen.
Maandag 15 april is er vanaf 19:00 uur ook weer gelegenheid tot dansen en “leren dansen” op het Kreverplein 27. Onder leiding van Fons (dansleraar) worden de meeste dansen uitgevoerd. Zoals Foxtrot, Cha Cha Cha , Wals . Rumba etc. etc.  Toegang is gratis.  Iedereen is van harte welkom.


*****