KBO Heikant Quirijnstok 

De SOOS voor ouderen in Tilburg Noord

Groene vel Mei  2023


FILM
De filmmiddag met de film “Fanfare” op 10 mei 2023 is door 38 personen bijgewoond, de reacties waren dusdanig positief dat het bestuur voornemens is om op woensdagmiddag 12 juli 2023 om 14:00 uur een andere film van Bert Haanstra te vertonen.
De keuze is gevallen op : Vroeger kon je lachen. In deze film spelen een aantal bekende Nederlanders mee zoals Kees Brusse, Martine Bijl, Mary Dresselhuys, Rijk de Gooier, Johnny Kraaijkamp, Kees van Kooten en Paul Steenbergen.
De kosten hebben wij gesteld op € 5,00 per persoon, dit is inclusief 1 x koffie/thee en 1 andere consumptie. Kaartjes hiervoor zijn tegen betaling te verkrijgen aan de bar, het maximum aantal personen is 50. Vol is vol.
MUZIEK
Wij willen weer gaan starten met het organiseren met muziekmiddagen. Het eerste optreden is gepland op zondag 20 augustus 2023, waar het koor “De Begonia’s“ voor deze datum is vastgelegd. Aanvang optreden is 14:00 uur, de zaal is open vanaf 13:00 uur. Na afloop van het optreden, omstreeks 15:30, is er volop gelegenheid voor gezellig borrelen met muzikale ondersteuning door onze eigen muziekinstallatie.
MEERDAAGSE BUSREIS
Onze activiteiten coördinator, Anton Visker, heeft  op verzoek informatie ingewonnen over een meerdaagse busreis van 5 dagen met Der Brabander Busreizen naar het bekende hotel Der Brabander in Winterberg, Duitsland. Er is gekozen voor de reis: Samen dus niet alleen, van maandag 2 oktober tot vrijdag 6 oktober 2023.
De prijs voor een 2-persoonskamer bedraagt € 439 per persoon, voor een 3-persoonskamer is dit € 406 per persoon. Deze bedragen zijn inclusief vervoer vanaf opstapplaats Tilburg, half pension, vrijwel alle entreegelden voor excursies. Gratis deelname aan fakkeltocht en wandeling met gids en leuke avonden met quiz en livemuziek.
Nadere informatie is te verkrijgen bij Anton, 06-14391125. Wij geven alleen de namen etc. van de belangstellenden door aan de reisorganisatie, de verdere afhandeling van financiën, eventuele annuleringsverzekering etc. gebeurd dus door Der Brabander Busreizen.
Opgave voor deelname graag zo spoedig mogelijk aan Anton.
Vacante functie van Secretaris
Onze dringende oproep heeft gelukkig een hoopvolle reactie opgeleverd. Tijdens onze laatste bestuursvergadering van 15 mei hebben we kennis nadere gemaakt met mevrouw Jose Perry. Zij wilde zich verder laten informeren over de uit te voeren werkzaamheden. Hiertoe hadden wij ook de heer Wil Hoogeveen uitgenodigd omdat hij zijn taak als secretaris steeds op voortreffelijke wijze heeft uitgevoerd en zich bereid heeft verklaard om uitleg te geven aan de opvolger.
Jose gaat zich samen met Wil bekwamen in de uit te voeren werkzaamheden, wij hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken en zullen straks een en ander in de nog te houden jaarlijkse algemene ledenvergadering formaliseren.
Vacante functie bestuur
Door het vertrek van Ad Sanders als bestuurslid zoeken wij ook nog een nieuw bestuurslid die de organisatie van muziekmiddagen en tevens ondersteuning bij de rommelmarkt en bingomiddagen etc. mede inhoud kan gaan geven.
Fietstochten
Vanaf 3 mei zijn de wekelijkse fietstochtjes weer gestart. Gelukkig waren er een leuk aantal deelnemers. Het vertrek is om 13:00 uur bij onze locatie Kreverplein 27. De contactpersoon hiervoor is Martijn van den Bosch, tel. 013-4564511.
Bestuur
De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:
Frank Cools voorzitter
Joop Kimman penningmeester, verantwoordelijk vanaf 1-1-2023
Anton Visker bestuurslid, o.a. busreizen, technisch onderhoud etc.

K.B.O. Heikant-Quirijnstok
Seniorensoos ’t Hazennest
Kreverplein 27 5012 CP Tilburg
Tel.: 013-4556919.
E-mail     :  info@kboheikantquirijnstok.nl
Website  :  www.kboheikantquirijnstok.nl