KBO Heikant Quirijnstok 

De SOOS voor ouderen in Tilburg Noord

Groene Vel September

  Activiteiten

In de komende weken en maanden komen de onderstaande activiteiten en feesten weer aan bod.

Om hieraan mee te doen dient u zich ( als nodig) aan te melden via een regelmatig in de ONS bijgevoegd aanmeldingsformulier.

Voor de andere activiteiten bent u van harte welkom.

***

Op 09 September is er de reeds besproken Busreis naar Rotterdam. Er zijn nog een paar (5) plaatsen vrij.

***

Op 19 September wordt er weer een Rommelmarkt georganiseerd. De inschrijving voor de "Tafels" is open. Neem hiervoor contact op met Ad Sanders die dit coördineert. Tel : 06-54310206. 

***

Op 07 November wordt er weer een gezellige Muziekmiddag georganiseerd. Muziek wordt verzorgd door een DJ.

***

Op 09 December is er weer een Eindejaarsfeest. Meer informatie zal binnenkort worden aangeleverd .

***

Op 09 Januari 2022 is er in "de Soos"  een Nieuwjaarsreceptie. U bent hiervoor nu al van harte uitgenodigd om met ons het glas te heffen op een gezond en actie – vol jaar.

***

Op 28 Februari 2022 Wordt er weer een uitbundig Carnaval gevierd met veel muziek. Meer informatie volgt op het groene vel en in de website.

***

P.s. Alles natuurlijk onder de regels van het RIVM i.v.m. Corona.

***

Wij zijn tevens op zoek naar leden en vrijwilligers voor de diverse activiteiten, Heeft u interesse ons daarbij te helpen , meldt u dan aan bij Anton Visker via

 06-1439 1125 of via e-mail. U bent hierbij zeker van harte welkom.

 E-mail   :info@kboheikantquirijnstok.nl