KBO Heikant Quirijnstok 

De SOOS voor ouderen in Tilburg Noord

Groene vel maart 2023

Busreis Informatie:
Gepland is een busreis naar Giethoorn.
Deze zal gehouden worden op donderdag 25  Mei a.s.
U kunt vanaf 3 april een voorinschrijving doen ( € 10,00 ) bij de Bar op het Kreverplein.
Reisgegevens :
Wij gaan op 10 mei a.s. vanaf 19:30 uur de film “de Fanfare “van Bert Haanstra die opgenomen is in Giethoorn, aan de deelnemers van de busreis tonen. Deze film is voor hen gehéél gratis. Plaats :  KBO Heikant / Kreverplein 27.
Vertrek vanaf Kreverplein (opstap 1)  om 08:30 en Haendellaan (2) om 08:35 uur. Reis gaat allereerst rechtstreeks naar Terwolde voor 1x Koffie met gebak.
Vanaf 11:00 uur gaat de reis naar Giethoorn waar we na een korte wandeling gaan lunchen middels een gereedstaande koffietafel.
Aansluitend ligt er een boot klaar voor een reis van een uur. Hierna nog een kort verblijf / verpozen  in Giethoorn zelf.  Om 15:45 uur vertrekken we richting Nistelrode waar we om 17:30 uur bij Restaurant Maxend een drie gangen menu krijgen geserveerd.  Daarna vertrekken we voldaan weer richting Tilburg waar we dan tussen 20:00 en 20:30 uur weer aan zullen komen na een gezellige en leuke enerverende dag.
kosten van deze reis voor leden KBO per persoon € 70,00  

Kosten voor Niet leden  (als er plaats is) per persoon  € 77,50  

Inschrijven busreis Giethoorn op 25 Mei 2023   nummer inschrijving.............
Inleveren vanaf heden t/m 3 mei 2023 in ’t Hazennest / Kreverplein 27
Naam +Voorletters…………………………………………………………………Man-Vrouw.
Adres + Huisnummer ………………………….……………… Plaats .........................
Tel.nr.………………………………Geboorte datum.................. Lidnummer  3020-...........
Opstap Kreverplein(1)  08:30 uur       /Opstap Haendellaan (2)  08:35 uur           Contant betalen van € 70,00  p.p. bij inschrijving.  Na voorinschrijving € 60,00
Betaling van  € ...............   ontvangen door ........................... d.d...............
Iedereen moet op eigen adres inschrijven.(dus ook eigen formulier)
Meerdere formulieren zijn bij de Bar op het Kreverplein verkrijgbaar.
Voor niet leden € 77,50  inschrijving. leden KBO gaan voor.
Secretaris KBO Heikant Quirijnstok
Aangaande het vertrek van de huidige Secretaris zijn wij per direct op zoek naar een nieuwe Secretaris c.q. Secretaresse. Hij of zij moeten voor dit vrijwilligerswerk wel om kunnen gaan met Microsoft Office Word, Acces en Excel. Hulp hierbij wordt tijdens inwerkperiode geboden.
Reacties en vragen omtrent deze functie worden graag ontvangen door de voorzitter, de heer Frank Cools. Deze is, om een afspraak te maken, bereikbaar op telefoonnummer 013- 4556919  of 013- 4554147.
XXXXX
De rommelmarkt van afgelopen 19 maart was weer een groot succes.
Buiten dat alle tafels weer bezet waren, was er ook weer veel bezoek.
De volgende , rommelmarkt wordt weer gehouden op zondag 16 april.
De eerstvolgende Rommelmarkt hierna is dan weer zondag 17 september.
XXXXX
Belastinghulp
Enkele leden hebben ons benaderd aangaande het invullen van de belastingpapieren. Wij zelf doen dit niet maar onderstaand nogmaals het telefoonnummer.
We zijn er trots op dat in Brabant circa 550 vrijwillige belastinghulpen jaarlijks zo’n 20.000 senioren helpen bij hun aangifte inkomstenbelasting en/of de aanvraag van zorg- en huurtoeslag. Wij bieden een belastingservice: via uw Afdeling kunt u terecht bij een van onze vrijwillige belastinghulpen voor hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Voor zover bekend kunnen onze leden als gewenst tegen een kleine vergoeding hun Belastingformulieren aangaande 2022 laten invullen.
Vergeet ook niet dat voor 2023 de inkomensgrenzen voor de Zorgtoeslag fors zijn opgetrokken waardoor er voor u mogelijk eerder recht hierop kan ontstaan. Belangrijk om dit goed te bekijken.
Meer informatie kunt u krijgen van de heer Richard van Assouw , via telefoonnummer 06 – 39830001.