KBO Heikant Quirijnstok 

De SOOS voor ouderen in Tilburg Noord

Groene vel juli  '21.

 Nieuws.

De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op

Vrijdag  23 juli 2021 vanaf 14:00 uur.  Bijgaand in de envelop welke bij U als Lid  is afgeleverd vind u de agenda voor deze vergadering. Daarbij ook de notulen van de vorige vergadering . Uw aanwezigheid wordt zeker op prijs gesteld.

 XXX

Hierbij geven wij ook aan dat de busreis naar Rotterdam etc. op 

donderdag 09 september weer doorgaat. Wilt u met deze gezellige reis meegaan dan vindt u in de bijlage een overzicht van deze reis , de prijs en het inschrijfformulier welk u vanaf 23 juni aan de Bar op het Kreverplein kunt inleveren. Maar pas op. VOL is VOL

XXX

De Bingo gaat weer door vanaf dinsdag 6 juli elke week met mooie prijzen. Bekijk hiervoor de mooie flyer.

XXX

De deuren van de "SOOS" staan weer ver open voor de vele activiteiten waar u allemaal lang op heeft gewacht.  Uiteraard allemaal weer welkom

 XXX

Daarnaast hebben we een mooie nieuwe website gemaakt. Zie onderstaand.  Ook het e-mail adres is aangepast. Mocht u uw email adres nog willen doorgeven  (als nog nog niet bekend bij ons) dan kan dit via het contactformulier.

 

K.B.O. Heikant-Quirijnstok

Seniorensoos 't Hazennest

Kreverplein 27 5012 CP Tilburg

Tel.: 013-4556919.

 

Nieuw  e-mail- en Website adres

 

e-mail   :  info@kboheikantquirijnstok.nl

Website :  www.kboheikantquirijnstok.nl