KBO Heikant Quirijnstok 

De SOOS voor ouderen in Tilburg Noord

Groene Vel   januari  2022

Groene Vel bijzonderheden

Geachte leden,

Allereerst willen wij u , ondanks mogelijke tegenslagen in uw privéleven, toch een goed en vooral een gezond 2022 toewensen.

Het zal voor jullie duidelijk zijn dat de Corona Pandemie ook voor ons problemen oplevert. Zo mogen wij , tot het van de regering en/ of  het RIVM weer mag , niet open zijn .

Dit heeft tot gevolg dat wij dit jaar ook moeten afzien van het houden van een Carnavalsfeest . Dat gaat in februari dus NIET door.

Ook hebben wij u niet kunnen ontvangen op onze jaarlijkse Nieuwjaarsborrel. We zullen dat hopelijk volgend jaar ruim over kunnen doen.

*****

Dan hebben wij helaas voor u een kleine verhoging van de contributie

moeten doorvoeren . nl. van € 25,00 naar € 27,00  per jaar.

En daarbij waren de consumptieprijzen na twee jaar , ook gezien de hogere inkoopprijzen ,aan een kleine verhoging toe.

******

Het bestuur heeft besloten om vooruitlopend op een besluitvorming met betrekking tot de voortgang van de wekelijkse Bingo ,deze indien mogelijk met ingang van 01 februari voorlopig nog even door te laten gaan.  Over de definitieve besluitvorming wordt u nader geïnformeerd.

******

Voor zover bekend kunnen onze leden als gewenst tegen een kleine vergoeding  hun Belastingformulieren aangaande 2021 laten invullen.

Meer informatie kunt u krijgen van de heer Richard van Assouw , via telefoonnummer 06 – 39830001.

Als laatste willen wij u mededelen dat de Algemene Leden Vergadering gehouden zal worden op vrijdag 18 maart 2022 aanvang 14:00 uur .  Informatie betreffende wordt u tijdig medegedeeld.

K.B.O. Heikant-Quirijnstok

Seniorensoos 't Hazennest

Kreverplein 27 5012 CP Tilburg

Tel.: 013-4556919.

E-mail   :info@kboheikantquirijnstok.nl  

Website  :  www: kboheikantquirijnstok.nl