KBO Heikant Quirijnstok 

De SOOS voor ouderen in Tilburg Noord

Groene vel februari  2022

Hierbij willen wij u mededelen dat de Algemene Leden Vergadering gehouden zal worden op vrijdag 18 maart 2022 aanvang 14:00 uur .  Alle informatie betreffende deze vergadering wordt u tijdig medegedeeld.
*****
Op 20 februari jl. hebben wij weer een geslaagde Rommelmarkt gehouden.  Wij geven nu vast aan dat er op 20 maart a.s. wederom een gezellige "Rommelmarkt" zal zijn op het Kreverplein 27.  Heeft u interesse ook om uw overbodige waren te verkopen …..er zijn ook dan weer tafels te huur.
1 tafel € 6,50 / 2 tafels  € 10,00.  Bel hiervoor met Ad Sanders  tel :  06-54310206
*****
Enkele leden hebben ons benaderd aangaande het invullen van de belastingpapieren. Wij zelf doen dit niet maar onderstaand nogmaals het telefoonnummer.
Voor zover bekend kunnen onze leden als gewenst tegen een kleine vergoeding  hun Belastingformulieren aangaande 2021 laten invullen.
Meer informatie kunt u krijgen van de heer Richard van Assouw , via telefoonnummer 06 – 39830001.
*****
Binnenkort zal er door ons een lezing worden verzorgd op het Kreverplein wat betreft de vele ins- en outs aangaande het verkrijgen van en het leven met een STOMA.
We weten dat er veel mensen zijn die er een hebben c.q. krijgen en er mogelijk ook vragen over hebben en die ook willen stellen met mogelijke antwoorden. Het geheel wordt verzorgd met een dia presentatie die naast een gesproken uitleg van een Stomadrager veel duidelijk zal maken, Dit zal gebeuren ook in samenwerking met  een persoon  van de IJpelaar . Datum en tijd zal op het volgende groene vel bekend gemaakt worden.
Toegang hierbij is geheel vrij.
*****
Op de achterzijde wederom een leuke puzzel . De oplossing zenden naar het onderstaande e-mailadres of naar 06-54310206  ( Ad Sanders)
Prijswinnaars worden de volgende maand bekend gemaakt.