KBO Heikant Quirijnstok 

De SOOS voor ouderen in Tilburg Noord

Groene Vel December '21


Boosterprik eerder verstrekt

Alle mensen van 60 jaar en ouder kunnen een boostervaccinatie krijgen. Mensen van 80 jaar en ouder worden als eerste uitgenodigd om deze extra prik vanaf 19 november te halen (eerst was dat vanaf 6 december 2021). Ook medewerkers in de zorg krijgen een boostervaccinatie aangeboden. In navolging van deskundigen zoals Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar uitbraken van infectieziekten en internist-infectioloog in het Radboud UMC, is KBO-Brabant blij dat de boosterprik eerder beschikbaar komt.

Wij roepen Afdelingen op om waar mogelijk leden te ondersteunen deze prik zo snel mogelijk te halen.

***

Onze dank willen wij uitspreken aan de vele leden die op de site van de Rabobank op  / namens ons hebben gestemd. Dat heeft geleid tot een aan KBO Heikant – Quirijnstok toebedeelde betaling.

Iets waar wij U en de Rabobank zéér erkentelijk voor zijn.

***

Helaas moesten wij afgelopen 21 november de geplande Rommelmarkt niet door laten gaan. Dit natuurlijk dat wij dat niet mochten maar ook dat de mogelijkheid tot een besmetting groot zou kunnen zijn.  Ook is nog niet bekend of deze markt in December doorgang kan vinden. Voor meer actuele info hieromtrent verwijzen wij u graag naar de website ( zie onderstaand)

***

Op donderdag 09 december wordt er door KBO Heikant Quirijnstok wederom voor leden de jaarlijkse "Einde Jaar " feestmiddag gehouden. Er staat voor vervoer naar en van Boerke Mutsaers voor het eindejaarsfeest op 9 december ook een grote Bus klaar voor vervoer. Vertrek om 12:30 uur

Let er wel op dat u gevaccineerd bent. Anders mag U er mogelijk NIET bij zijn.