KBO Heikant Quirijnstok 

De SOOS voor ouderen in Tilburg Noord

 Gr. vel November  '21

Activiteiten

***

Op donderdag 09 december a.s. wordt er wederom voor leden de jaarlijkse "Einde Jaar " feestmiddag gehouden.

Reeds véél leden hebben zich aangemeld voor deze middag die van 14:00 tot 18:00  uur duurt. De muziek wordt verzorgd door het reeds bekende  Triple X orkest en is er weer een loterij met vele leuke prijzen..

Tevens staat er voor vervoer naar en van Boerke Mutsaers vanaf 13:30 uur ook een grote Bus klaar voor kosteloos vervoer.

Financiële bijdrage van u voor deze muzikale middag is €  7,50 p.p.

U bent van harte welkom. Inschrijving tot uiterlijk 25 november a.s.

Bij binnenkomst Boerke Mutsaers wordt U naar een vaccinatie bewijs gevraagd.  Zorg ervoor dat u deze bij uw heeft.

***

In de komende maanden wordt er elke derde (3e ) zondag van de maand weer een gezellige "Rommelmarkt" gehouden. (10 uur tot 15:00 uur)

Wij zijn hiervoor op zoek naar een paar mensen (vrijwilligers) die daar ook wat hand-  en spandiensten willen doen. Tafels klaarzetten en bijv. opruimen, of bardienst of kassadienst bij de ingang.

Mocht u interesse hebben om dit één keer in de maand te doen belt u dan met Ad Sanders die dit coördineert.

***

Als er nog mensen zijn die hun e-mail adres door willen geven dan zijn wij u daar zeer erkentelijk voor. Doet u dat dan op onderstaand e-mailadres.

***

De uitslag  van de puzzel was natuurlijk "WARMTERECORD" . Veel mensen hadden dit goed en er was een waterval van goede inzendingen.

De willekeurig getrokken winnaars zijn:

1e prijs: M.M.J. Scholberg-Metsers

2e prijs: J.A.A. van der Boom

3e prijs: J.M.M. Hoedjes

De betreffende prijzen zijn inmiddels uitgereikt .

Volgende puzzel staat weer op het volgende "Groene vel".  

K.B.O. Heikant-Quirijnstok

Seniorensoos 't Hazennest

Kreverplein 27 5012 CP Tilburg

Tel.: 013-4556919.

E-mail   :info@kboheikantquirijnstok.nl  

Website  :  www kboheikantquirijnstok.nl