KBO Heikant Quirijnstok 

De SOOS voor ouderen in Tilburg Noord

Muziekmiddag

Zondag 24 september


Wij hebben weer een gezellige zondagmiddag met muziek in het verschiet. nl. voor vele van u het bekende koor

Radjetoe

Wij maken er samen met u en dit mooie koor er een leuke middag van.  

 Ze beginnen om 14:00  uur. 

De Zaal op het Kreverplein is open vanaf 13:00 uur en de entree is geheel vrij.  

U bent natuurlijk allemaal van harte welkom 

Daarnaast is het de planning voor muziekmiddagen op

Zondag  22 Oktober met 

Jukebox013

en op 

 Zondag  26 november  het koor

Meepesaant 

Ook hier is steeds iedereen van harte welkom